Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 21 89 -
16/01 kl 01 53 19 72 -
16/01 kl 02 68 18 86 -
16/01 kl 03 108 17 125 -
16/01 kl 04 160 18 178 -
16/01 kl 05 210 17 227 -
16/01 kl 06 249 18 267 -
16/01 kl 07 268 18 286 -
16/01 kl 08 262 18 280 -
16/01 kl 09 233 18 251 -
16/01 kl 10 190 19 209 -
16/01 kl 11 143 18 161 -
16/01 kl 12 104 17 121 -
16/01 kl 13 85 17 102 -
16/01 kl 14 92 16 108 -
16/01 kl 15 123 16 139 -
16/01 kl 16 168 16 184 -
16/01 kl 17 217 15 232 -
16/01 kl 18 257 16 273 -
16/01 kl 19 279 16 295 -
16/01 kl 20 277 17 294 -
16/01 kl 21 253 17 270 -
16/01 kl 22 209 16 225 -
16/01 kl 23 158 16 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 331 315 314 295 272
Laveste vannstand 83 84 71 72 80
Avvik gult nivå -4 -20 -21 -40 -63
Avvik orange nivå -20 -36 -37 -56 -79
Avvik rødt nivå -35 -51 -52 -71 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm