Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 108 16 124 -
17/01 kl 01 73 17 90 -
17/01 kl 02 62 18 80 -
17/01 kl 03 77 18 95 -
17/01 kl 04 114 18 132 -
17/01 kl 05 161 17 178 -
17/01 kl 06 206 15 221 -
17/01 kl 07 242 12 254 -
17/01 kl 08 259 10 269 -
17/01 kl 09 253 10 263 -
17/01 kl 10 228 8 236 -
17/01 kl 11 189 6 195 -
17/01 kl 12 148 6 154 -
17/01 kl 13 114 7 121 -
17/01 kl 14 97 6 103 -
17/01 kl 15 103 5 108 -
17/01 kl 16 130 5 135 -
17/01 kl 17 170 6 176 -
17/01 kl 18 212 6 218 -
17/01 kl 19 247 5 252 -
17/01 kl 20 267 5 272 -
17/01 kl 21 266 5 271 -
17/01 kl 22 244 4 248 -
17/01 kl 23 205 2 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 331 315 314 295 272
Laveste vannstand 83 84 71 72 80
Avvik gult nivå -4 -20 -21 -40 -63
Avvik orange nivå -20 -36 -37 -56 -79
Avvik rødt nivå -35 -51 -52 -71 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm