Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 289 44 333 321
13/01 kl 02 309 45 354 342
13/01 kl 03 292 48 340 331
13/01 kl 04 242 50 292 292
13/01 kl 05 178 50 228 232
13/01 kl 06 122 51 173 173
13/01 kl 07 82 50 132 128
13/01 kl 08 64 50 114 106
13/01 kl 09 74 51 125 117
13/01 kl 10 113 47 160 157
13/01 kl 11 174 47 221 219
13/01 kl 12 244 45 289 286
13/01 kl 13 302 46 348 339
13/01 kl 14 333 45 378 367
13/01 kl 15 326 43 369 -
13/01 kl 16 282 40 322 -
13/01 kl 17 216 37 253 -
13/01 kl 18 150 38 188 -
13/01 kl 19 97 38 135 -
13/01 kl 20 63 37 100 -
13/01 kl 21 53 33 86 -
13/01 kl 22 73 31 104 -
13/01 kl 23 121 33 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 368 365 355 302
Laveste vannstand 86 94 107 111 108
Avvik gult nivå -1 -11 -14 -24 -77
Avvik orange nivå -22 -32 -35 -45 -98
Avvik rødt nivå -41 -51 -54 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm