Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 186 32 218 -
14/01 kl 01 250 33 283 -
14/01 kl 02 296 29 325 -
14/01 kl 03 308 28 336 -
14/01 kl 04 282 27 309 -
14/01 kl 05 227 27 254 -
14/01 kl 06 165 24 189 -
14/01 kl 07 113 21 134 -
14/01 kl 08 80 21 101 -
14/01 kl 09 70 24 94 -
14/01 kl 10 86 26 112 -
14/01 kl 11 130 28 158 -
14/01 kl 12 192 26 218 -
14/01 kl 13 259 28 287 -
14/01 kl 14 311 31 342 -
14/01 kl 15 333 35 368 -
14/01 kl 16 316 36 352 -
14/01 kl 17 265 37 302 -
14/01 kl 18 198 38 236 -
14/01 kl 19 136 40 176 -
14/01 kl 20 89 42 131 -
14/01 kl 21 61 45 106 -
14/01 kl 22 57 47 104 -
14/01 kl 23 81 49 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 368 365 355 302
Laveste vannstand 86 94 107 111 108
Avvik gult nivå -1 -11 -14 -24 -77
Avvik orange nivå -22 -32 -35 -45 -98
Avvik rødt nivå -41 -51 -54 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm