Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 132 49 181 -
15/01 kl 01 196 48 244 -
15/01 kl 02 256 48 304 -
15/01 kl 03 295 48 343 -
15/01 kl 04 300 47 347 -
15/01 kl 05 268 48 316 -
15/01 kl 06 213 48 261 -
15/01 kl 07 156 48 204 -
15/01 kl 08 112 45 157 -
15/01 kl 09 86 41 127 -
15/01 kl 10 81 41 122 -
15/01 kl 11 101 44 145 -
15/01 kl 12 146 48 194 -
15/01 kl 13 206 48 254 -
15/01 kl 14 267 45 312 -
15/01 kl 15 311 43 354 -
15/01 kl 16 324 41 365 -
15/01 kl 17 301 42 343 -
15/01 kl 18 248 42 290 -
15/01 kl 19 185 41 226 -
15/01 kl 20 130 40 170 -
15/01 kl 21 89 39 128 -
15/01 kl 22 66 41 107 -
15/01 kl 23 65 43 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 368 365 355 302
Laveste vannstand 86 94 107 111 108
Avvik gult nivå -1 -11 -14 -24 -77
Avvik orange nivå -22 -32 -35 -45 -98
Avvik rødt nivå -41 -51 -54 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm