Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 91 41 132 -
16/01 kl 01 141 38 179 -
16/01 kl 02 201 37 238 -
16/01 kl 03 256 39 295 -
16/01 kl 04 288 42 330 -
16/01 kl 05 286 44 330 -
16/01 kl 06 253 44 297 -
16/01 kl 07 202 43 245 -
16/01 kl 08 154 43 197 -
16/01 kl 09 118 45 163 -
16/01 kl 10 98 47 145 -
16/01 kl 11 95 46 141 -
16/01 kl 12 115 47 162 -
16/01 kl 13 158 47 205 -
16/01 kl 14 213 47 260 -
16/01 kl 15 266 48 314 -
16/01 kl 16 303 48 351 -
16/01 kl 17 309 46 355 -
16/01 kl 18 283 43 326 -
16/01 kl 19 233 40 273 -
16/01 kl 20 177 40 217 -
16/01 kl 21 130 42 172 -
16/01 kl 22 95 40 135 -
16/01 kl 23 75 36 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 368 365 355 302
Laveste vannstand 86 94 107 111 108
Avvik gult nivå -1 -11 -14 -24 -77
Avvik orange nivå -22 -32 -35 -45 -98
Avvik rødt nivå -41 -51 -54 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm