Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 75 33 108 -
17/01 kl 01 101 31 132 -
17/01 kl 02 148 30 178 -
17/01 kl 03 202 26 228 -
17/01 kl 04 250 21 271 -
17/01 kl 05 276 15 291 -
17/01 kl 06 272 11 283 -
17/01 kl 07 241 9 250 -
17/01 kl 08 198 7 205 -
17/01 kl 09 159 6 165 -
17/01 kl 10 129 6 135 -
17/01 kl 11 112 6 118 -
17/01 kl 12 109 6 115 -
17/01 kl 13 127 6 133 -
17/01 kl 14 164 7 171 -
17/01 kl 15 212 8 220 -
17/01 kl 16 259 8 267 -
17/01 kl 17 289 9 298 -
17/01 kl 18 292 10 302 -
17/01 kl 19 267 12 279 -
17/01 kl 20 224 11 235 -
17/01 kl 21 176 10 186 -
17/01 kl 22 136 10 146 -
17/01 kl 23 104 11 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 368 365 355 302
Laveste vannstand 86 94 107 111 108
Avvik gult nivå -1 -11 -14 -24 -77
Avvik orange nivå -22 -32 -35 -45 -98
Avvik rødt nivå -41 -51 -54 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm