Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 227 41 268 254
13/01 kl 02 207 40 247 238
13/01 kl 03 172 41 213 207
13/01 kl 04 128 40 168 161
13/01 kl 05 87 39 126 121
13/01 kl 06 61 40 101 97
13/01 kl 07 57 39 96 94
13/01 kl 08 73 40 113 110
13/01 kl 09 108 38 146 143
13/01 kl 10 155 40 195 191
13/01 kl 11 203 37 240 238
13/01 kl 12 235 39 274 272
13/01 kl 13 243 37 280 279
13/01 kl 14 226 38 264 264
13/01 kl 15 191 37 228 -
13/01 kl 16 144 37 181 -
13/01 kl 17 96 37 133 -
13/01 kl 18 57 35 92 -
13/01 kl 19 40 35 75 -
13/01 kl 20 44 35 79 -
13/01 kl 21 69 36 105 -
13/01 kl 22 111 36 147 -
13/01 kl 23 160 36 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 282 292 260 230
Laveste vannstand 75 84 100 82 70
Avvik gult nivå -2 0 10 -22 -52
Avvik orange nivå -17 -15 -5 -37 -67
Avvik rødt nivå -30 -28 -18 -50 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm