Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 203 37 240 -
14/01 kl 01 225 37 262 -
14/01 kl 02 222 38 260 -
14/01 kl 03 198 36 234 -
14/01 kl 04 161 38 199 -
14/01 kl 05 118 35 153 -
14/01 kl 06 81 39 120 -
14/01 kl 07 61 40 101 -
14/01 kl 08 62 39 101 -
14/01 kl 09 83 39 122 -
14/01 kl 10 120 39 159 -
14/01 kl 11 167 41 208 -
14/01 kl 12 212 40 252 -
14/01 kl 13 239 41 280 -
14/01 kl 14 240 42 282 -
14/01 kl 15 218 42 260 -
14/01 kl 16 180 41 221 -
14/01 kl 17 133 41 174 -
14/01 kl 18 87 42 129 -
14/01 kl 19 54 43 97 -
14/01 kl 20 41 43 84 -
14/01 kl 21 49 44 93 -
14/01 kl 22 76 44 120 -
14/01 kl 23 119 43 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 282 292 260 230
Laveste vannstand 75 84 100 82 70
Avvik gult nivå -2 0 10 -22 -52
Avvik orange nivå -17 -15 -5 -37 -67
Avvik rødt nivå -30 -28 -18 -50 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm