Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 167 44 211 -
15/01 kl 01 204 44 248 -
15/01 kl 02 220 47 267 -
15/01 kl 03 213 49 262 -
15/01 kl 04 188 53 241 -
15/01 kl 05 151 53 204 -
15/01 kl 06 112 54 166 -
15/01 kl 07 80 53 133 -
15/01 kl 08 65 57 122 -
15/01 kl 09 70 56 126 -
15/01 kl 10 93 59 152 -
15/01 kl 11 130 60 190 -
15/01 kl 12 176 59 235 -
15/01 kl 13 215 57 272 -
15/01 kl 14 236 56 292 -
15/01 kl 15 232 57 289 -
15/01 kl 16 209 54 263 -
15/01 kl 17 171 53 224 -
15/01 kl 18 127 54 181 -
15/01 kl 19 85 54 139 -
15/01 kl 20 57 54 111 -
15/01 kl 21 47 53 100 -
15/01 kl 22 57 53 110 -
15/01 kl 23 84 52 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 282 292 260 230
Laveste vannstand 75 84 100 82 70
Avvik gult nivå -2 0 10 -22 -52
Avvik orange nivå -17 -15 -5 -37 -67
Avvik rødt nivå -30 -28 -18 -50 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm