Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 126 49 175 -
16/01 kl 01 169 50 219 -
16/01 kl 02 200 50 250 -
16/01 kl 03 212 48 260 -
16/01 kl 04 203 47 250 -
16/01 kl 05 178 48 226 -
16/01 kl 06 144 47 191 -
16/01 kl 07 109 43 152 -
16/01 kl 08 83 42 125 -
16/01 kl 09 73 42 115 -
16/01 kl 10 79 39 118 -
16/01 kl 11 102 36 138 -
16/01 kl 12 137 36 173 -
16/01 kl 13 178 35 213 -
16/01 kl 14 212 33 245 -
16/01 kl 15 228 32 260 -
16/01 kl 16 222 30 252 -
16/01 kl 17 200 29 229 -
16/01 kl 18 164 27 191 -
16/01 kl 19 125 28 153 -
16/01 kl 20 88 27 115 -
16/01 kl 21 64 26 90 -
16/01 kl 22 56 26 82 -
16/01 kl 23 66 26 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 282 292 260 230
Laveste vannstand 75 84 100 82 70
Avvik gult nivå -2 0 10 -22 -52
Avvik orange nivå -17 -15 -5 -37 -67
Avvik rødt nivå -30 -28 -18 -50 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm