Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 92 26 118 -
17/01 kl 01 129 25 154 -
17/01 kl 02 166 24 190 -
17/01 kl 03 193 24 217 -
17/01 kl 04 202 22 224 -
17/01 kl 05 193 21 214 -
17/01 kl 06 171 22 193 -
17/01 kl 07 141 21 162 -
17/01 kl 08 112 22 134 -
17/01 kl 09 90 19 109 -
17/01 kl 10 82 18 100 -
17/01 kl 11 87 19 106 -
17/01 kl 12 108 16 124 -
17/01 kl 13 139 16 155 -
17/01 kl 14 175 14 189 -
17/01 kl 15 204 15 219 -
17/01 kl 16 217 13 230 -
17/01 kl 17 212 11 223 -
17/01 kl 18 192 10 202 -
17/01 kl 19 161 9 170 -
17/01 kl 20 127 8 135 -
17/01 kl 21 95 7 102 -
17/01 kl 22 74 6 80 -
17/01 kl 23 66 4 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 282 292 260 230
Laveste vannstand 75 84 100 82 70
Avvik gult nivå -2 0 10 -22 -52
Avvik orange nivå -17 -15 -5 -37 -67
Avvik rødt nivå -30 -28 -18 -50 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm