Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 197 31 228 227
13/01 kl 02 178 33 211 206
13/01 kl 03 143 32 175 173
13/01 kl 04 104 31 135 134
13/01 kl 05 70 30 100 105
13/01 kl 06 53 30 83 89
13/01 kl 07 55 34 89 87
13/01 kl 08 74 32 106 106
13/01 kl 09 109 33 142 139
13/01 kl 10 149 30 179 181
13/01 kl 11 185 29 214 215
13/01 kl 12 204 33 237 233
13/01 kl 13 205 31 236 235
13/01 kl 14 188 32 220 220
13/01 kl 15 155 28 183 -
13/01 kl 16 113 27 140 -
13/01 kl 17 72 29 101 -
13/01 kl 18 45 30 75 -
13/01 kl 19 37 28 65 -
13/01 kl 20 47 30 77 -
13/01 kl 21 75 32 107 -
13/01 kl 22 115 36 151 -
13/01 kl 23 157 38 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 251 262 231 207
Laveste vannstand 65 87 98 83 70
Avvik gult nivå -14 0 11 -20 -44
Avvik orange nivå -26 -12 -1 -32 -56
Avvik rødt nivå -36 -22 -11 -42 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm