Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 187 42 229 -
14/01 kl 01 199 45 244 -
14/01 kl 02 193 45 238 -
14/01 kl 03 171 47 218 -
14/01 kl 04 134 46 180 -
14/01 kl 05 95 47 142 -
14/01 kl 06 67 46 113 -
14/01 kl 07 55 46 101 -
14/01 kl 08 61 47 108 -
14/01 kl 09 84 46 130 -
14/01 kl 10 119 47 166 -
14/01 kl 11 160 45 205 -
14/01 kl 12 191 45 236 -
14/01 kl 13 205 46 251 -
14/01 kl 14 201 46 247 -
14/01 kl 15 181 45 226 -
14/01 kl 16 145 43 188 -
14/01 kl 17 103 45 148 -
14/01 kl 18 65 47 112 -
14/01 kl 19 43 48 91 -
14/01 kl 20 39 48 87 -
14/01 kl 21 51 48 99 -
14/01 kl 22 81 53 134 -
14/01 kl 23 121 55 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 251 262 231 207
Laveste vannstand 65 87 98 83 70
Avvik gult nivå -14 0 11 -20 -44
Avvik orange nivå -26 -12 -1 -32 -56
Avvik rødt nivå -36 -22 -11 -42 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm