Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 160 57 217 -
15/01 kl 01 186 57 243 -
15/01 kl 02 194 61 255 -
15/01 kl 03 186 67 253 -
15/01 kl 04 162 70 232 -
15/01 kl 05 126 69 195 -
15/01 kl 06 91 67 158 -
15/01 kl 07 68 65 133 -
15/01 kl 08 61 67 128 -
15/01 kl 09 69 69 138 -
15/01 kl 10 93 70 163 -
15/01 kl 11 128 68 196 -
15/01 kl 12 165 65 230 -
15/01 kl 13 192 63 255 -
15/01 kl 14 201 61 262 -
15/01 kl 15 195 60 255 -
15/01 kl 16 172 56 228 -
15/01 kl 17 137 54 191 -
15/01 kl 18 97 54 151 -
15/01 kl 19 64 54 118 -
15/01 kl 20 46 55 101 -
15/01 kl 21 44 54 98 -
15/01 kl 22 58 51 109 -
15/01 kl 23 88 48 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 251 262 231 207
Laveste vannstand 65 87 98 83 70
Avvik gult nivå -14 0 11 -20 -44
Avvik orange nivå -26 -12 -1 -32 -56
Avvik rødt nivå -36 -22 -11 -42 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm