Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 125 45 170 -
16/01 kl 01 160 46 206 -
16/01 kl 02 181 46 227 -
16/01 kl 03 187 44 231 -
16/01 kl 04 177 41 218 -
16/01 kl 05 153 38 191 -
16/01 kl 06 120 39 159 -
16/01 kl 07 91 38 129 -
16/01 kl 08 72 38 110 -
16/01 kl 09 68 36 104 -
16/01 kl 10 78 32 110 -
16/01 kl 11 102 33 135 -
16/01 kl 12 134 33 167 -
16/01 kl 13 166 33 199 -
16/01 kl 14 188 31 219 -
16/01 kl 15 195 29 224 -
16/01 kl 16 187 29 216 -
16/01 kl 17 165 29 194 -
16/01 kl 18 131 29 160 -
16/01 kl 19 96 29 125 -
16/01 kl 20 68 30 98 -
16/01 kl 21 53 30 83 -
16/01 kl 22 51 32 83 -
16/01 kl 23 65 32 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 251 262 231 207
Laveste vannstand 65 87 98 83 70
Avvik gult nivå -14 0 11 -20 -44
Avvik orange nivå -26 -12 -1 -32 -56
Avvik rødt nivå -36 -22 -11 -42 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm