Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 93 33 126 -
17/01 kl 01 126 33 159 -
17/01 kl 02 156 31 187 -
17/01 kl 03 174 31 205 -
17/01 kl 04 179 28 207 -
17/01 kl 05 169 26 195 -
17/01 kl 06 147 22 169 -
17/01 kl 07 119 20 139 -
17/01 kl 08 94 19 113 -
17/01 kl 09 79 17 96 -
17/01 kl 10 76 15 91 -
17/01 kl 11 85 10 95 -
17/01 kl 12 106 8 114 -
17/01 kl 13 134 7 141 -
17/01 kl 14 162 7 169 -
17/01 kl 15 181 7 188 -
17/01 kl 16 187 4 191 -
17/01 kl 17 180 4 184 -
17/01 kl 18 160 6 166 -
17/01 kl 19 130 8 138 -
17/01 kl 20 100 8 108 -
17/01 kl 21 75 8 83 -
17/01 kl 22 61 9 70 -
17/01 kl 23 59 11 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 251 262 231 207
Laveste vannstand 65 87 98 83 70
Avvik gult nivå -14 0 11 -20 -44
Avvik orange nivå -26 -12 -1 -32 -56
Avvik rødt nivå -36 -22 -11 -42 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm