Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 307 45 352 341
13/01 kl 02 331 44 375 361
13/01 kl 03 312 49 361 350
13/01 kl 04 255 49 304 304
13/01 kl 05 185 54 239 243
13/01 kl 06 125 47 172 174
13/01 kl 07 85 54 139 129
13/01 kl 08 67 52 119 109
13/01 kl 09 74 50 124 114
13/01 kl 10 115 52 167 160
13/01 kl 11 182 46 228 229
13/01 kl 12 256 46 302 300
13/01 kl 13 319 47 366 357
13/01 kl 14 354 50 404 393
13/01 kl 15 348 47 395 -
13/01 kl 16 298 37 335 -
13/01 kl 17 224 42 266 -
13/01 kl 18 154 39 193 -
13/01 kl 19 101 42 143 -
13/01 kl 20 67 39 106 -
13/01 kl 21 55 37 92 -
13/01 kl 22 74 31 105 -
13/01 kl 23 125 33 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 404 391 392 383 321
Laveste vannstand 92 96 113 119 113
Avvik gult nivå 2 -11 -10 -19 -81
Avvik orange nivå -20 -33 -32 -41 -103
Avvik rødt nivå -46 -59 -58 -67 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm