Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 195 39 234 -
14/01 kl 01 265 34 299 -
14/01 kl 02 315 30 345 -
14/01 kl 03 331 27 358 -
14/01 kl 04 301 27 328 -
14/01 kl 05 238 29 267 -
14/01 kl 06 170 25 195 -
14/01 kl 07 116 17 133 -
14/01 kl 08 84 17 101 -
14/01 kl 09 72 24 96 -
14/01 kl 10 86 26 112 -
14/01 kl 11 132 26 158 -
14/01 kl 12 200 24 224 -
14/01 kl 13 272 24 296 -
14/01 kl 14 329 30 359 -
14/01 kl 15 355 36 391 -
14/01 kl 16 337 36 373 -
14/01 kl 17 279 32 311 -
14/01 kl 18 205 37 242 -
14/01 kl 19 140 44 184 -
14/01 kl 20 93 41 134 -
14/01 kl 21 65 42 107 -
14/01 kl 22 58 49 107 -
14/01 kl 23 83 54 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 404 391 392 383 321
Laveste vannstand 92 96 113 119 113
Avvik gult nivå 2 -11 -10 -19 -81
Avvik orange nivå -20 -33 -32 -41 -103
Avvik rødt nivå -46 -59 -58 -67 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm