Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 137 45 182 -
15/01 kl 01 206 49 255 -
15/01 kl 02 271 51 322 -
15/01 kl 03 315 47 362 -
15/01 kl 04 322 48 370 -
15/01 kl 05 285 47 332 -
15/01 kl 06 221 52 273 -
15/01 kl 07 160 50 210 -
15/01 kl 08 116 47 163 -
15/01 kl 09 90 44 134 -
15/01 kl 10 83 35 118 -
15/01 kl 11 102 44 146 -
15/01 kl 12 149 54 203 -
15/01 kl 13 214 52 266 -
15/01 kl 14 281 42 323 -
15/01 kl 15 329 43 372 -
15/01 kl 16 346 46 392 -
15/01 kl 17 320 39 359 -
15/01 kl 18 260 42 302 -
15/01 kl 19 190 46 236 -
15/01 kl 20 134 40 174 -
15/01 kl 21 94 33 127 -
15/01 kl 22 70 43 113 -
15/01 kl 23 67 49 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 404 391 392 383 321
Laveste vannstand 92 96 113 119 113
Avvik gult nivå 2 -11 -10 -19 -81
Avvik orange nivå -20 -33 -32 -41 -103
Avvik rødt nivå -46 -59 -58 -67 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm