Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 93 41 134 -
16/01 kl 01 147 34 181 -
16/01 kl 02 212 37 249 -
16/01 kl 03 272 41 313 -
16/01 kl 04 308 39 347 -
16/01 kl 05 308 45 353 -
16/01 kl 06 268 48 316 -
16/01 kl 07 209 40 249 -
16/01 kl 08 158 39 197 -
16/01 kl 09 123 47 170 -
16/01 kl 10 102 48 150 -
16/01 kl 11 98 43 141 -
16/01 kl 12 117 42 159 -
16/01 kl 13 162 50 212 -
16/01 kl 14 222 47 269 -
16/01 kl 15 281 41 322 -
16/01 kl 16 321 50 371 -
16/01 kl 17 331 52 383 -
16/01 kl 18 301 40 341 -
16/01 kl 19 243 35 278 -
16/01 kl 20 184 46 230 -
16/01 kl 21 135 45 180 -
16/01 kl 22 100 40 140 -
16/01 kl 23 79 40 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 404 391 392 383 321
Laveste vannstand 92 96 113 119 113
Avvik gult nivå 2 -11 -10 -19 -81
Avvik orange nivå -20 -33 -32 -41 -103
Avvik rødt nivå -46 -59 -58 -67 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm