Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 77 36 113 -
17/01 kl 01 103 33 136 -
17/01 kl 02 154 31 185 -
17/01 kl 03 213 34 247 -
17/01 kl 04 266 25 291 -
17/01 kl 05 296 14 310 -
17/01 kl 06 291 15 306 -
17/01 kl 07 254 12 266 -
17/01 kl 08 205 5 210 -
17/01 kl 09 164 7 171 -
17/01 kl 10 135 8 143 -
17/01 kl 11 117 5 122 -
17/01 kl 12 113 5 118 -
17/01 kl 13 129 5 134 -
17/01 kl 14 170 6 176 -
17/01 kl 15 222 8 230 -
17/01 kl 16 273 7 280 -
17/01 kl 17 307 5 312 -
17/01 kl 18 312 9 321 -
17/01 kl 19 283 13 296 -
17/01 kl 20 233 11 244 -
17/01 kl 21 183 6 189 -
17/01 kl 22 142 6 148 -
17/01 kl 23 110 15 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 404 391 392 383 321
Laveste vannstand 92 96 113 119 113
Avvik gult nivå 2 -11 -10 -19 -81
Avvik orange nivå -20 -33 -32 -41 -103
Avvik rødt nivå -46 -59 -58 -67 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm