Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 124 5 129 121
13/01 kl 02 145 4 149 145
13/01 kl 03 154 5 159 153
13/01 kl 04 147 6 153 147
13/01 kl 05 126 3 129 125
13/01 kl 06 95 5 100 94
13/01 kl 07 64 3 67 64
13/01 kl 08 39 5 44 40
13/01 kl 09 29 4 33 31
13/01 kl 10 35 4 39 37
13/01 kl 11 57 5 62 59
13/01 kl 12 89 4 93 90
13/01 kl 13 122 3 125 124
13/01 kl 14 150 5 155 152
13/01 kl 15 166 5 171 -
13/01 kl 16 165 6 171 -
13/01 kl 17 149 5 154 -
13/01 kl 18 120 6 126 -
13/01 kl 19 87 5 92 -
13/01 kl 20 56 7 63 -
13/01 kl 21 37 5 42 -
13/01 kl 22 33 7 40 -
13/01 kl 23 45 6 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 174 173 166 142
Laveste vannstand 33 34 43 46 44
Avvik gult nivå -25 -22 -23 -30 -54
Avvik orange nivå -36 -33 -34 -41 -65
Avvik rødt nivå -44 -41 -42 -49 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm