Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 70 5 75 -
14/01 kl 01 99 8 107 -
14/01 kl 02 128 4 132 -
14/01 kl 03 147 6 153 -
14/01 kl 04 152 6 158 -
14/01 kl 05 141 5 146 -
14/01 kl 06 118 6 124 -
14/01 kl 07 88 2 90 -
14/01 kl 08 58 6 64 -
14/01 kl 09 37 4 41 -
14/01 kl 10 31 3 34 -
14/01 kl 11 42 4 46 -
14/01 kl 12 66 3 69 -
14/01 kl 13 98 6 104 -
14/01 kl 14 131 5 136 -
14/01 kl 15 156 6 162 -
14/01 kl 16 167 7 174 -
14/01 kl 17 163 6 169 -
14/01 kl 18 143 6 149 -
14/01 kl 19 112 5 117 -
14/01 kl 20 79 6 85 -
14/01 kl 21 51 4 55 -
14/01 kl 22 35 5 40 -
14/01 kl 23 35 5 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 174 173 166 142
Laveste vannstand 33 34 43 46 44
Avvik gult nivå -25 -22 -23 -30 -54
Avvik orange nivå -36 -33 -34 -41 -65
Avvik rødt nivå -44 -41 -42 -49 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm