Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 5 54 -
15/01 kl 01 75 7 82 -
15/01 kl 02 103 4 107 -
15/01 kl 03 129 6 135 -
15/01 kl 04 145 5 150 -
15/01 kl 05 147 6 153 -
15/01 kl 06 134 7 141 -
15/01 kl 07 110 7 117 -
15/01 kl 08 81 9 90 -
15/01 kl 09 55 8 63 -
15/01 kl 10 38 8 46 -
15/01 kl 11 36 7 43 -
15/01 kl 12 50 8 58 -
15/01 kl 13 76 9 85 -
15/01 kl 14 107 9 116 -
15/01 kl 15 137 9 146 -
15/01 kl 16 158 8 166 -
15/01 kl 17 165 8 173 -
15/01 kl 18 157 7 164 -
15/01 kl 19 136 6 142 -
15/01 kl 20 105 5 110 -
15/01 kl 21 75 5 80 -
15/01 kl 22 50 6 56 -
15/01 kl 23 37 6 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 174 173 166 142
Laveste vannstand 33 34 43 46 44
Avvik gult nivå -25 -22 -23 -30 -54
Avvik orange nivå -36 -33 -34 -41 -65
Avvik rødt nivå -44 -41 -42 -49 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm