Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 39 7 46 -
16/01 kl 01 54 6 60 -
16/01 kl 02 79 6 85 -
16/01 kl 03 105 7 112 -
16/01 kl 04 127 5 132 -
16/01 kl 05 140 6 146 -
16/01 kl 06 140 5 145 -
16/01 kl 07 126 5 131 -
16/01 kl 08 104 6 110 -
16/01 kl 09 78 6 84 -
16/01 kl 10 55 5 60 -
16/01 kl 11 43 5 48 -
16/01 kl 12 44 5 49 -
16/01 kl 13 59 4 63 -
16/01 kl 14 83 5 88 -
16/01 kl 15 112 4 116 -
16/01 kl 16 138 5 143 -
16/01 kl 17 155 6 161 -
16/01 kl 18 160 6 166 -
16/01 kl 19 150 6 156 -
16/01 kl 20 129 4 133 -
16/01 kl 21 101 5 106 -
16/01 kl 22 74 4 78 -
16/01 kl 23 52 4 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 174 173 166 142
Laveste vannstand 33 34 43 46 44
Avvik gult nivå -25 -22 -23 -30 -54
Avvik orange nivå -36 -33 -34 -41 -65
Avvik rødt nivå -44 -41 -42 -49 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm