Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 42 3 45 -
17/01 kl 01 45 3 48 -
17/01 kl 02 59 3 62 -
17/01 kl 03 81 2 83 -
17/01 kl 04 104 2 106 -
17/01 kl 05 123 0 123 -
17/01 kl 06 133 -2 131 -
17/01 kl 07 132 -3 129 -
17/01 kl 08 120 -3 117 -
17/01 kl 09 100 -4 96 -
17/01 kl 10 78 -6 72 -
17/01 kl 11 59 -6 53 -
17/01 kl 12 50 -6 44 -
17/01 kl 13 52 -6 46 -
17/01 kl 14 66 -7 59 -
17/01 kl 15 88 -9 79 -
17/01 kl 16 112 -8 104 -
17/01 kl 17 135 -10 125 -
17/01 kl 18 149 -8 141 -
17/01 kl 19 152 -10 142 -
17/01 kl 20 143 -9 134 -
17/01 kl 21 124 -9 115 -
17/01 kl 22 99 -9 90 -
17/01 kl 23 75 -8 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 174 173 166 142
Laveste vannstand 33 34 43 46 44
Avvik gult nivå -25 -22 -23 -30 -54
Avvik orange nivå -36 -33 -34 -41 -65
Avvik rødt nivå -44 -41 -42 -49 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm