Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 -11 44 33 35
13/01 kl 02 -2 40 38 44
13/01 kl 03 7 38 45 49
13/01 kl 04 12 38 50 49
13/01 kl 05 11 38 49 50
13/01 kl 06 11 36 47 54
13/01 kl 07 12 35 47 54
13/01 kl 08 8 34 42 47
13/01 kl 09 0 33 33 35
13/01 kl 10 -10 29 19 26
13/01 kl 11 -16 22 6 20
13/01 kl 12 -18 20 2 16
13/01 kl 13 -16 15 -1 13
13/01 kl 14 -9 13 4 15
13/01 kl 15 1 13 14 -
13/01 kl 16 8 13 21 -
13/01 kl 17 10 14 24 -
13/01 kl 18 10 13 23 -
13/01 kl 19 14 14 28 -
13/01 kl 20 14 17 31 -
13/01 kl 21 8 16 24 -
13/01 kl 22 -2 18 16 -
13/01 kl 23 -9 21 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 75 129 61 49
Laveste vannstand -1 11 42 15 -5
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm