Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 01 33 33 33 35
13/01 kl 02 37 38 38 44
13/01 kl 03 43 47 45 49
13/01 kl 04 50 51 50 49
13/01 kl 05 49 52 49 50
13/01 kl 06 46 48 47 54
13/01 kl 07 45 48 47 54
13/01 kl 08 42 46 42 47
13/01 kl 09 32 36 33 35
13/01 kl 10 17 21 19 26
13/01 kl 11 4 8 6 20
13/01 kl 12 1 5 2 16
13/01 kl 13 1 5 -1 13
13/01 kl 14 5 10 4 15
13/01 kl 15 13 18 14 -
13/01 kl 16 18 23 21 -
13/01 kl 17 23 28 24 -
13/01 kl 18 23 29 23 -
13/01 kl 19 26 31 28 -
13/01 kl 20 24 33 31 -
13/01 kl 21 20 29 24 -
13/01 kl 22 16 24 16 -
13/01 kl 23 13 23 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 112 147 80 69
Laveste vannstand 1 9 29 5 -29
Avvik gult nivå -52 8 43 -24 -35
Avvik orange nivå -72 -12 23 -44 -55
Avvik rødt nivå -90 -30 5 -62 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm