Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
13/01 kl 00 29 - 30 36
13/01 kl 01 35 33 32 37
13/01 kl 02 44 38 36 44
13/01 kl 03 49 45 44 52
13/01 kl 04 49 50 50 53
13/01 kl 05 50 49 47 48
13/01 kl 06 54 47 45 45
13/01 kl 07 54 47 45 46
13/01 kl 08 47 42 41 42
13/01 kl 09 35 33 31 31
13/01 kl 10 26 19 18 18
13/01 kl 11 20 6 6 8
13/01 kl 12 16 2 2 6
13/01 kl 13 13 -1 -1 3
13/01 kl 14 15 4 3 6
13/01 kl 15 21 14 12 14
13/01 kl 16 27 21 19 20
13/01 kl 17 29 24 22 23
13/01 kl 18 34 23 22 23
13/01 kl 19 39 28 26 29
13/01 kl 20 40 31 30 31
13/01 kl 21 33 24 23 24
13/01 kl 22 25 16 14 16
13/01 kl 23 22 12 10 12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 50 75 129 61 49
Max. fra modell: 12/01 12 50 77 129 58 17
Max. fra modell: 12/01 00 53 76 120 61 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm