Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 01 44 44 44 46
13/01 kl 02 39 40 40 46
13/01 kl 03 36 40 38 42
13/01 kl 04 38 39 38 37
13/01 kl 05 38 41 38 39
13/01 kl 06 35 37 36 43
13/01 kl 07 33 36 35 42
13/01 kl 08 34 38 34 39
13/01 kl 09 32 36 33 35
13/01 kl 10 27 31 29 36
13/01 kl 11 20 24 22 36
13/01 kl 12 19 23 20 34
13/01 kl 13 17 21 15 29
13/01 kl 14 14 19 13 24
13/01 kl 15 12 17 13 -
13/01 kl 16 10 15 13 -
13/01 kl 17 13 18 14 -
13/01 kl 18 13 19 13 -
13/01 kl 19 12 17 14 -
13/01 kl 20 10 19 17 -
13/01 kl 21 12 21 16 -
13/01 kl 22 18 26 18 -
13/01 kl 23 22 32 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 74 126 52 35
Laveste værets virkning 13 24 37 14 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm