Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 -13 24 11 -
14/01 kl 01 -14 29 15 -
14/01 kl 02 -10 32 22 -
14/01 kl 03 0 35 35 -
14/01 kl 04 9 39 48 -
14/01 kl 05 12 38 50 -
14/01 kl 06 11 36 47 -
14/01 kl 07 12 37 49 -
14/01 kl 08 13 35 48 -
14/01 kl 09 8 33 41 -
14/01 kl 10 -2 31 29 -
14/01 kl 11 -11 35 24 -
14/01 kl 12 -16 43 27 -
14/01 kl 13 -18 49 31 -
14/01 kl 14 -16 52 36 -
14/01 kl 15 -8 56 48 -
14/01 kl 16 2 56 58 -
14/01 kl 17 7 57 64 -
14/01 kl 18 8 61 69 -
14/01 kl 19 10 61 71 -
14/01 kl 20 14 58 72 -
14/01 kl 21 14 61 75 -
14/01 kl 22 6 69 75 -
14/01 kl 23 -3 74 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 75 129 61 49
Laveste vannstand -1 11 42 15 -5
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm