Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -10 73 63 -
15/01 kl 01 -15 78 63 -
15/01 kl 02 -15 98 83 -
15/01 kl 03 -10 118 108 -
15/01 kl 04 0 126 126 -
15/01 kl 05 8 121 129 -
15/01 kl 06 11 111 122 -
15/01 kl 07 11 99 110 -
15/01 kl 08 14 89 103 -
15/01 kl 09 14 75 89 -
15/01 kl 10 8 65 73 -
15/01 kl 11 -1 65 64 -
15/01 kl 12 -10 69 59 -
15/01 kl 13 -15 67 52 -
15/01 kl 14 -18 65 47 -
15/01 kl 15 -15 60 45 -
15/01 kl 16 -7 54 47 -
15/01 kl 17 1 43 44 -
15/01 kl 18 5 37 42 -
15/01 kl 19 6 39 45 -
15/01 kl 20 10 39 49 -
15/01 kl 21 14 41 55 -
15/01 kl 22 14 46 60 -
15/01 kl 23 6 49 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 75 129 61 49
Laveste vannstand -1 11 42 15 -5
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm