Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 -3 47 44 -
16/01 kl 01 -10 46 36 -
16/01 kl 02 -15 51 36 -
16/01 kl 03 -16 52 36 -
16/01 kl 04 -10 45 35 -
16/01 kl 05 0 41 41 -
16/01 kl 06 6 47 53 -
16/01 kl 07 8 50 58 -
16/01 kl 08 10 46 56 -
16/01 kl 09 15 45 60 -
16/01 kl 10 16 45 61 -
16/01 kl 11 10 41 51 -
16/01 kl 12 0 32 32 -
16/01 kl 13 -7 27 20 -
16/01 kl 14 -13 31 18 -
16/01 kl 15 -17 32 15 -
16/01 kl 16 -15 30 15 -
16/01 kl 17 -8 33 25 -
16/01 kl 18 -1 34 33 -
16/01 kl 19 1 33 34 -
16/01 kl 20 4 28 32 -
16/01 kl 21 9 22 31 -
16/01 kl 22 15 19 34 -
16/01 kl 23 14 14 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 75 129 61 49
Laveste vannstand -1 11 42 15 -5
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm