Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 6 12 18 -
17/01 kl 01 -2 14 12 -
17/01 kl 02 -10 15 5 -
17/01 kl 03 -16 13 -3 -
17/01 kl 04 -17 12 -5 -
17/01 kl 05 -12 9 -3 -
17/01 kl 06 -3 6 3 -
17/01 kl 07 2 2 4 -
17/01 kl 08 5 0 5 -
17/01 kl 09 10 -2 8 -
17/01 kl 10 16 -2 14 -
17/01 kl 11 17 1 18 -
17/01 kl 12 13 6 19 -
17/01 kl 13 4 8 12 -
17/01 kl 14 -3 9 6 -
17/01 kl 15 -11 11 0 -
17/01 kl 16 -16 13 -3 -
17/01 kl 17 -15 15 0 -
17/01 kl 18 -10 16 6 -
17/01 kl 19 -5 17 12 -
17/01 kl 20 -2 22 20 -
17/01 kl 21 2 25 27 -
17/01 kl 22 8 31 39 -
17/01 kl 23 14 35 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 75 129 61 49
Laveste vannstand -1 11 42 15 -5
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm