Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 55 44 99 101
13/01 kl 02 64 40 104 110
13/01 kl 03 73 38 111 115
13/01 kl 04 78 38 116 115
13/01 kl 05 77 38 115 116
13/01 kl 06 77 36 113 120
13/01 kl 07 78 35 113 120
13/01 kl 08 74 34 108 113
13/01 kl 09 66 33 99 101
13/01 kl 10 56 29 85 92
13/01 kl 11 50 22 72 86
13/01 kl 12 48 20 68 82
13/01 kl 13 50 15 65 79
13/01 kl 14 57 13 70 81
13/01 kl 15 67 13 80 -
13/01 kl 16 74 13 87 -
13/01 kl 17 76 14 90 -
13/01 kl 18 76 13 89 -
13/01 kl 19 80 14 94 -
13/01 kl 20 80 17 97 -
13/01 kl 21 74 16 90 -
13/01 kl 22 64 18 82 -
13/01 kl 23 57 21 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 141 195 127 115
Laveste vannstand 65 77 108 81 61
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm