Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 01 99 99 99 101
13/01 kl 02 103 104 104 110
13/01 kl 03 109 113 111 115
13/01 kl 04 116 117 116 115
13/01 kl 05 115 118 115 116
13/01 kl 06 112 114 113 120
13/01 kl 07 111 114 113 120
13/01 kl 08 108 112 108 113
13/01 kl 09 98 102 99 101
13/01 kl 10 83 87 85 92
13/01 kl 11 70 74 72 86
13/01 kl 12 67 71 68 82
13/01 kl 13 67 71 65 79
13/01 kl 14 71 76 70 81
13/01 kl 15 79 84 80 -
13/01 kl 16 84 89 87 -
13/01 kl 17 89 94 90 -
13/01 kl 18 89 95 89 -
13/01 kl 19 92 97 94 -
13/01 kl 20 90 99 97 -
13/01 kl 21 86 95 90 -
13/01 kl 22 82 90 82 -
13/01 kl 23 79 89 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 178 213 146 135
Laveste vannstand 67 75 95 71 37
Avvik gult nivå -52 8 43 -24 -35
Avvik orange nivå -72 -12 23 -44 -55
Avvik rødt nivå -90 -30 5 -62 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm