Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
13/01 kl 00 95 - 96 102
13/01 kl 01 101 99 98 103
13/01 kl 02 110 104 102 110
13/01 kl 03 115 111 110 118
13/01 kl 04 115 116 116 119
13/01 kl 05 116 115 113 114
13/01 kl 06 120 113 111 111
13/01 kl 07 120 113 111 112
13/01 kl 08 113 108 107 108
13/01 kl 09 101 99 97 97
13/01 kl 10 92 85 84 84
13/01 kl 11 86 72 72 74
13/01 kl 12 82 68 68 72
13/01 kl 13 79 65 65 69
13/01 kl 14 81 70 69 72
13/01 kl 15 87 80 78 80
13/01 kl 16 93 87 85 86
13/01 kl 17 95 90 88 89
13/01 kl 18 100 89 88 89
13/01 kl 19 105 94 92 95
13/01 kl 20 106 97 96 97
13/01 kl 21 99 90 89 90
13/01 kl 22 91 82 80 82
13/01 kl 23 88 78 76 78

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 116 141 195 127 115
Max. fra modell: 12/01 12 116 143 195 124 83
Max. fra modell: 12/01 00 119 142 186 127 84
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm