Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 53 24 77 -
14/01 kl 01 52 29 81 -
14/01 kl 02 56 32 88 -
14/01 kl 03 66 35 101 -
14/01 kl 04 75 39 114 -
14/01 kl 05 78 38 116 -
14/01 kl 06 77 36 113 -
14/01 kl 07 78 37 115 -
14/01 kl 08 79 35 114 -
14/01 kl 09 74 33 107 -
14/01 kl 10 64 31 95 -
14/01 kl 11 55 35 90 -
14/01 kl 12 50 43 93 -
14/01 kl 13 48 49 97 -
14/01 kl 14 50 52 102 -
14/01 kl 15 58 56 114 -
14/01 kl 16 68 56 124 -
14/01 kl 17 73 57 130 -
14/01 kl 18 74 61 135 -
14/01 kl 19 76 61 137 -
14/01 kl 20 80 58 138 -
14/01 kl 21 80 61 141 -
14/01 kl 22 72 69 141 -
14/01 kl 23 63 74 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 141 195 127 115
Laveste vannstand 65 77 108 81 61
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm