Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 22 34 24 -
14/01 kl 01 26 38 29 -
14/01 kl 02 29 42 32 -
14/01 kl 03 30 42 35 -
14/01 kl 04 29 41 39 -
14/01 kl 05 27 40 38 -
14/01 kl 06 29 41 36 -
14/01 kl 07 31 46 37 -
14/01 kl 08 31 49 35 -
14/01 kl 09 36 52 33 -
14/01 kl 10 38 55 31 -
14/01 kl 11 38 59 35 -
14/01 kl 12 37 61 43 -
14/01 kl 13 36 61 49 -
14/01 kl 14 39 63 52 -
14/01 kl 15 43 68 56 -
14/01 kl 16 45 72 56 -
14/01 kl 17 47 75 57 -
14/01 kl 18 52 80 61 -
14/01 kl 19 56 88 61 -
14/01 kl 20 58 95 58 -
14/01 kl 21 59 96 61 -
14/01 kl 22 61 101 69 -
14/01 kl 23 69 115 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 74 126 52 35
Laveste værets virkning 13 24 37 14 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm