Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 56 73 129 -
15/01 kl 01 51 78 129 -
15/01 kl 02 51 98 149 -
15/01 kl 03 56 118 174 -
15/01 kl 04 66 126 192 -
15/01 kl 05 74 121 195 -
15/01 kl 06 77 111 188 -
15/01 kl 07 77 99 176 -
15/01 kl 08 80 89 169 -
15/01 kl 09 80 75 155 -
15/01 kl 10 74 65 139 -
15/01 kl 11 65 65 130 -
15/01 kl 12 56 69 125 -
15/01 kl 13 51 67 118 -
15/01 kl 14 48 65 113 -
15/01 kl 15 51 60 111 -
15/01 kl 16 59 54 113 -
15/01 kl 17 67 43 110 -
15/01 kl 18 71 37 108 -
15/01 kl 19 72 39 111 -
15/01 kl 20 76 39 115 -
15/01 kl 21 80 41 121 -
15/01 kl 22 80 46 126 -
15/01 kl 23 72 49 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 141 195 127 115
Laveste vannstand 65 77 108 81 61
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm