Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 78 127 73 -
15/01 kl 01 83 133 78 -
15/01 kl 02 86 137 98 -
15/01 kl 03 88 147 118 -
15/01 kl 04 95 147 126 -
15/01 kl 05 95 129 121 -
15/01 kl 06 86 113 111 -
15/01 kl 07 80 109 99 -
15/01 kl 08 70 105 89 -
15/01 kl 09 66 98 75 -
15/01 kl 10 58 93 65 -
15/01 kl 11 58 102 65 -
15/01 kl 12 55 108 69 -
15/01 kl 13 55 101 67 -
15/01 kl 14 50 94 65 -
15/01 kl 15 44 94 60 -
15/01 kl 16 41 88 54 -
15/01 kl 17 37 76 43 -
15/01 kl 18 31 70 37 -
15/01 kl 19 30 75 39 -
15/01 kl 20 33 75 39 -
15/01 kl 21 35 67 41 -
15/01 kl 22 36 67 46 -
15/01 kl 23 35 76 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 74 126 52 35
Laveste værets virkning 13 24 37 14 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm