Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 47 110 -
16/01 kl 01 56 46 102 -
16/01 kl 02 51 51 102 -
16/01 kl 03 50 52 102 -
16/01 kl 04 56 45 101 -
16/01 kl 05 66 41 107 -
16/01 kl 06 72 47 119 -
16/01 kl 07 74 50 124 -
16/01 kl 08 76 46 122 -
16/01 kl 09 81 45 126 -
16/01 kl 10 82 45 127 -
16/01 kl 11 76 41 117 -
16/01 kl 12 66 32 98 -
16/01 kl 13 59 27 86 -
16/01 kl 14 53 31 84 -
16/01 kl 15 49 32 81 -
16/01 kl 16 51 30 81 -
16/01 kl 17 58 33 91 -
16/01 kl 18 65 34 99 -
16/01 kl 19 67 33 100 -
16/01 kl 20 70 28 98 -
16/01 kl 21 75 22 97 -
16/01 kl 22 81 19 100 -
16/01 kl 23 80 14 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 141 195 127 115
Laveste vannstand 65 77 108 81 61
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm