Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 100 139 110 -
16/01 kl 01 97 131 102 -
16/01 kl 02 90 122 102 -
16/01 kl 03 87 119 102 -
16/01 kl 04 94 121 101 -
16/01 kl 05 102 131 107 -
16/01 kl 06 111 137 119 -
16/01 kl 07 115 141 124 -
16/01 kl 08 111 141 122 -
16/01 kl 09 111 146 126 -
16/01 kl 10 113 144 127 -
16/01 kl 11 107 134 117 -
16/01 kl 12 92 120 98 -
16/01 kl 13 81 110 86 -
16/01 kl 14 75 103 84 -
16/01 kl 15 71 102 81 -
16/01 kl 16 72 106 81 -
16/01 kl 17 78 111 91 -
16/01 kl 18 85 115 99 -
16/01 kl 19 87 113 100 -
16/01 kl 20 84 111 98 -
16/01 kl 21 86 112 97 -
16/01 kl 22 93 114 100 -
16/01 kl 23 90 112 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 178 213 146 135
Laveste vannstand 67 75 95 71 37
Avvik gult nivå -52 8 43 -24 -35
Avvik orange nivå -72 -12 23 -44 -55
Avvik rødt nivå -90 -30 5 -62 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm