Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
16/01 kl 00 127 110 111 113
16/01 kl 01 120 102 101 107
16/01 kl 02 116 102 96 101
16/01 kl 03 115 102 98 101
16/01 kl 04 118 101 101 107
16/01 kl 05 124 107 105 115
16/01 kl 06 128 119 114 124
16/01 kl 07 130 124 121 125
16/01 kl 08 133 122 123 123
16/01 kl 09 - 126 124 127
16/01 kl 10 - 127 122 125
16/01 kl 11 - 117 117 114
16/01 kl 12 - 98 101 101
16/01 kl 13 - 86 89 91
16/01 kl 14 - 84 82 87
16/01 kl 15 - 81 81 84
16/01 kl 16 - 81 80 85
16/01 kl 17 - 91 85 91
16/01 kl 18 - 99 91 97
16/01 kl 19 - 100 94 97
16/01 kl 20 - 98 92 96
16/01 kl 21 - 97 93 96
16/01 kl 22 - 100 97 99
16/01 kl 23 - 94 93 95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 116 141 195 127 115
Max. fra modell: 12/01 12 116 143 195 124 83
Max. fra modell: 12/01 00 119 142 186 127 84
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm