Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 37 76 47 -
16/01 kl 01 41 75 46 -
16/01 kl 02 39 71 51 -
16/01 kl 03 37 69 52 -
16/01 kl 04 38 65 45 -
16/01 kl 05 36 65 41 -
16/01 kl 06 39 65 47 -
16/01 kl 07 41 67 50 -
16/01 kl 08 35 65 46 -
16/01 kl 09 30 65 45 -
16/01 kl 10 31 62 45 -
16/01 kl 11 31 58 41 -
16/01 kl 12 26 54 32 -
16/01 kl 13 22 51 27 -
16/01 kl 14 22 50 31 -
16/01 kl 15 22 53 32 -
16/01 kl 16 21 55 30 -
16/01 kl 17 20 53 33 -
16/01 kl 18 20 50 34 -
16/01 kl 19 20 46 33 -
16/01 kl 20 14 41 28 -
16/01 kl 21 11 37 22 -
16/01 kl 22 12 33 19 -
16/01 kl 23 10 32 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 74 126 52 35
Laveste værets virkning 13 24 37 14 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm