Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 72 12 84 -
17/01 kl 01 64 14 78 -
17/01 kl 02 56 15 71 -
17/01 kl 03 50 13 63 -
17/01 kl 04 49 12 61 -
17/01 kl 05 54 9 63 -
17/01 kl 06 63 6 69 -
17/01 kl 07 68 2 70 -
17/01 kl 08 71 0 71 -
17/01 kl 09 76 -2 74 -
17/01 kl 10 82 -2 80 -
17/01 kl 11 83 1 84 -
17/01 kl 12 79 6 85 -
17/01 kl 13 70 8 78 -
17/01 kl 14 63 9 72 -
17/01 kl 15 55 11 66 -
17/01 kl 16 50 13 63 -
17/01 kl 17 51 15 66 -
17/01 kl 18 56 16 72 -
17/01 kl 19 61 17 78 -
17/01 kl 20 64 22 86 -
17/01 kl 21 68 25 93 -
17/01 kl 22 74 31 105 -
17/01 kl 23 80 35 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 141 195 127 115
Laveste vannstand 65 77 108 81 61
Avvik gult nivå -54 -29 25 -43 -55
Avvik orange nivå -74 -49 5 -63 -75
Avvik rødt nivå -92 -67 -13 -81 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm