Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 78 103 84 -
17/01 kl 01 72 94 78 -
17/01 kl 02 64 87 71 -
17/01 kl 03 54 82 63 -
17/01 kl 04 48 80 61 -
17/01 kl 05 50 83 63 -
17/01 kl 06 56 86 69 -
17/01 kl 07 58 90 70 -
17/01 kl 08 59 94 71 -
17/01 kl 09 65 101 74 -
17/01 kl 10 73 110 80 -
17/01 kl 11 73 114 84 -
17/01 kl 12 67 113 85 -
17/01 kl 13 58 102 78 -
17/01 kl 14 51 93 72 -
17/01 kl 15 43 83 66 -
17/01 kl 16 37 80 63 -
17/01 kl 17 39 83 66 -
17/01 kl 18 43 91 72 -
17/01 kl 19 52 98 78 -
17/01 kl 20 56 105 86 -
17/01 kl 21 62 116 93 -
17/01 kl 22 71 128 105 -
17/01 kl 23 81 135 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 178 213 146 135
Laveste vannstand 67 75 95 71 37
Avvik gult nivå -52 8 43 -24 -35
Avvik orange nivå -72 -12 23 -44 -55
Avvik rødt nivå -90 -30 5 -62 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm