Tid (NNT) Observert 13/01 00 12/01 12 12/01 00
17/01 kl 00 - 84 83 84
17/01 kl 01 - 78 75 78
17/01 kl 02 - 71 70 -
17/01 kl 03 - 63 63 -
17/01 kl 04 - 61 60 -
17/01 kl 05 - 63 59 -
17/01 kl 06 - 69 63 -
17/01 kl 07 - 70 64 -
17/01 kl 08 - 71 65 -
17/01 kl 09 - 74 69 -
17/01 kl 10 - 80 77 -
17/01 kl 11 - 84 81 -
17/01 kl 12 - 85 83 -
17/01 kl 13 - 78 75 -
17/01 kl 14 - 72 - -
17/01 kl 15 - 66 - -
17/01 kl 16 - 63 - -
17/01 kl 17 - 66 - -
17/01 kl 18 - 72 - -
17/01 kl 19 - 78 - -
17/01 kl 20 - 86 - -
17/01 kl 21 - 93 - -
17/01 kl 22 - 105 - -
17/01 kl 23 - 115 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 13/01 00 116 141 195 127 115
Max. fra modell: 12/01 12 116 143 195 124 83
Max. fra modell: 12/01 00 119 142 186 127 84
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm