Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 6 31 12 -
17/01 kl 01 8 30 14 -
17/01 kl 02 8 31 15 -
17/01 kl 03 4 32 13 -
17/01 kl 04 -1 31 12 -
17/01 kl 05 -4 29 9 -
17/01 kl 06 -7 23 6 -
17/01 kl 07 -10 22 2 -
17/01 kl 08 -12 23 0 -
17/01 kl 09 -11 25 -2 -
17/01 kl 10 -9 28 -2 -
17/01 kl 11 -10 31 1 -
17/01 kl 12 -12 34 6 -
17/01 kl 13 -12 32 8 -
17/01 kl 14 -12 30 9 -
17/01 kl 15 -12 28 11 -
17/01 kl 16 -13 30 13 -
17/01 kl 17 -12 32 15 -
17/01 kl 18 -13 35 16 -
17/01 kl 19 -9 37 17 -
17/01 kl 20 -8 41 22 -
17/01 kl 21 -6 48 25 -
17/01 kl 22 -3 54 31 -
17/01 kl 23 1 55 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 74 126 52 35
Laveste værets virkning 13 24 37 14 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm